(รหัสสินค้า : 020111) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 7 หุน (7/8)

(รหัสสินค้า : 020111) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 7 หุน (7/8)

915 บาท

(KSPN-020-02-326) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV(M)-JA7YHSY-1-SA
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบ มีวาล์วศร)
(IN 7/8 ODF OUT 7/8 ODF)

915 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-326) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV(M)-JA7YHSY-1-SA
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบ มีวาล์วศร)
(IN 7/8 ODF OUT 7/8 ODF)

KSPN

KSPN-020-02-326

Model

SBV(M)-JA7YHSY-1-SA

P/N

ยี่ห้อ

SANHUA

รุ่น

หน่วย

อัน