(รหัสสินค้า : 014029) ประแจขันวาล์ว กุญแจขันวาล์ว เปิด-ปิด IMPERIAL

(รหัสสินค้า : 014029) ประแจขันวาล์ว กุญแจขันวาล์ว เปิด-ปิด IMPERIAL

2,175 บาท

(KSPN-014-12-102)(12-ประแจขันวาล์ว)
Model : 125-C
(ขนาด 1/4 , 3/16 ,5/16 ,9/16)
(4 , 4 , 4 , 8)

Placeholder

2,175 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-014-12-102)(12-ประแจขันวาล์ว)
Model : 125-C
(ขนาด 1/4 , 3/16 ,5/16 ,9/16)
(4 , 4 , 4 , 8)

KSPN

KSPN-014-12-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน