(รหัสสินค้า : 014030) ประแจขันวาล์ว กุญแจขันวาล์ว เปิด-ปิด IMPERIAL

(รหัสสินค้า : 014030) ประแจขันวาล์ว กุญแจขันวาล์ว เปิด-ปิด IMPERIAL

560 บาท

(KSPN-014-12-103)(12-ประแจขันวาล์ว)
Model : 127-C
(ขนาด 1/4 , 3/8 , 3/16 , 5/16)
(4 , 4 , 4 , 4)

Placeholder

560 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-014-12-103)(12-ประแจขันวาล์ว)
Model : 127-C
(ขนาด 1/4 , 3/8 , 3/16 , 5/16)
(4 , 4 , 4 , 4)

KSPN

KSPN-014-12-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน