(รหัสสินค้า : 051018) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) WINMAX

(รหัสสินค้า : 051018) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) WINMAX

2,835 บาท

(KSPN-051-02-104) (02-WINMAX)
Model : PB-40226BM
แรงดันแนวตั้งไม่เกิน 2 M (9000-32000 BTU)
ขนาด 180x150x105 mm ไฟ 22 W
รองรับน้ำสูงสุด 1500 CC/นาที

Placeholder

2,835 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-051-02-104) (02-WINMAX)
Model : PB-40226BM
แรงดันแนวตั้งไม่เกิน 2 M (9000-32000 BTU)
ขนาด 180x150x105 mm ไฟ 22 W
รองรับน้ำสูงสุด 1500 CC/นาที

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว