(รหัสสินค้า : 051020) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) SAUERMANN

(รหัสสินค้า : 051020) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) SAUERMANN

2,695 บาท

(KSPN-051-01-105) (01-SAUERMANN)
รุ่น (SI)KS2052 (SIUN23)
ขนาด 70 ลิตร / ชม. (9000-68000 BTU)
แรงดันแนวตั้งไม่เกิน 0.9 M ระดับเสียง 30 dBA
[(BTU / 3414) x 1.2 ] Lite / Hour

Placeholder

2,695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-051-01-105) (01-SAUERMANN)
รุ่น (SI)KS2052 (SIUN23)
ขนาด 70 ลิตร / ชม. (9000-68000 BTU)
แรงดันแนวตั้งไม่เกิน 0.9 M ระดับเสียง 30 dBA
[(BTU / 3414) x 1.2 ] Lite / Hour

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด