(รหัสสินค้า : 051029) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) SAUERMANN

(รหัสสินค้า : 051029) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) SAUERMANN

3,265 บาท

(KSPN-051-01-103) (01-SAUERMANN)
รุ่น SI-83 (CE04UN23)
ขนาด 700 ลิตร / ชม. (สูงสุด 160 TON)
แรงดันแนวตั้งไม่เกิน 5.7 M ระดับเสียง 45 dBA
[(BTU / 3414) x 1.2 ] Lite / Hour

3,265 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-051-01-103) (01-SAUERMANN)
รุ่น SI-83 (CE04UN23)
ขนาด 700 ลิตร / ชม. (สูงสุด 160 TON)
แรงดันแนวตั้งไม่เกิน 5.7 M ระดับเสียง 45 dBA
[(BTU / 3414) x 1.2 ] Lite / Hour

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เครื่อง