(รหัสสินค้า : 051003) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) KING PUMP

(รหัสสินค้า : 051003) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) KING PUMP

1,690 บาท

(KSPN-051-03-103) (03-KING PUMP)
รุ่น WATER GENIUS (9000-36000 BTU)
แรงดันแนวตั้งไม่เกิน 6 เมตร

1,690 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-051-03-103) (03-KING PUMP)
รุ่น WATER GENIUS (9000-36000 BTU)
แรงดันแนวตั้งไม่เกิน 6 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว