(รหัสสินค้า : 051004) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) KING PUMP

(รหัสสินค้า : 051004) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) KING PUMP

2,730 บาท

(KSPN-051-03-102) (03-KING PUMP)
รุ่น HIPPO II (9000-100000 BTU)
แรงดันแนวตั้งไม่เกิน 4 เมตร

2,730 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-051-03-102) (03-KING PUMP)
รุ่น HIPPO II (9000-100000 BTU)
แรงดันแนวตั้งไม่เกิน 4 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว