(รหัสสินค้า : 051015) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) SAUERMANN

(รหัสสินค้า : 051015) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) SAUERMANN

3,525 บาท

(KSPN-051-01-102) (01-SAUERMANN)
รุ่น SI-33 (SIUN23)
ขนาด 30 ลิตร / ชม. (9000- 84000 BTU)
แรงดันแนวตั้งไม่เกิน 13 M ระดับเสียง 36 dBA
[(BTU / 3414) x 1.2 ] Lite / Hour

Placeholder

3,525 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-051-01-102) (01-SAUERMANN)
รุ่น SI-33 (SIUN23)
ขนาด 30 ลิตร / ชม. (9000- 84000 BTU)
แรงดันแนวตั้งไม่เกิน 13 M ระดับเสียง 36 dBA
[(BTU / 3414) x 1.2 ] Lite / Hour

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น