ปั๊มน้ำทิ้ง (เดรนปั้ม) CARRIER

ปั๊มน้ำทิ้ง (เดรนปั้ม) CARRIER

3,990 บาท

(KSPN-103-C3-030) (C3-CARRIER)
รุ่น 40KMT060X-11SR รุ่น 40KMT040X-12FR
รุ่น 40KMT040X-11-RAD รุ่น 40KMT020X-12FR
รุ่น 40KMT030X-111RAD รุ่น 40KMT060X-11-RAD
รุ่น 40KMT030W-11-RAD
(ไม่รวมชุดลูกลอย)
P/ N : CARR-03-0710-1100780

3,990 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-030) (C3-CARRIER)
รุ่น 40KMT060X-11SR รุ่น 40KMT040X-12FR
รุ่น 40KMT040X-11-RAD รุ่น 40KMT020X-12FR
รุ่น 40KMT030X-111RAD รุ่น 40KMT060X-11-RAD
รุ่น 40KMT030W-11-RAD
(ไม่รวมชุดลูกลอย)
P/ N : CARR-03-0710-1100780

KSPN