(รหัสสินค้า : 050010) ปั๊มน้ำล้างแอร์ IMPERIAL WASHER (IM-TECH)

(รหัสสินค้า : 050010) ปั๊มน้ำล้างแอร์ IMPERIAL WASHER (IM-TECH)

3,175 บาท

(KSPN-050-01-105) (01-ปั๊มน้ำล้างแอร์)
รุ่น QL-2100 GP ปืนแบบสั้น
กล่องสีน้ำเงิน สาย 10 M
แรงดัน 140 Bar (2030PSI) 1200 W
(รุ่น GOLD / ORIGINAL) (IM-TECH / IMPERIAL WASHER)

Placeholder

3,175 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-050-01-105) (01-ปั๊มน้ำล้างแอร์)
รุ่น QL-2100 GP ปืนแบบสั้น
กล่องสีน้ำเงิน สาย 10 M
แรงดัน 140 Bar (2030PSI) 1200 W
(รุ่น GOLD / ORIGINAL) (IM-TECH / IMPERIAL WASHER)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว