(รหัสสินค้า : 051030) ปั๊มน้ำ ตู้ทำน้ำแข็ง KULTHORN

(รหัสสินค้า : 051030) ปั๊มน้ำ ตู้ทำน้ำแข็ง KULTHORN

2,660 บาท

(KSPN-051-21-101) (21-ปั๊มน้ำ ตู้ทำน้ำแข็ง)
รุ่น LIT.2800
(รุ่นมอเตอร์ KJF2G501)

Placeholder

2,660 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-051-21-101) (21-ปั๊มน้ำ ตู้ทำน้ำแข็ง)
รุ่น LIT.2800
(รุ่นมอเตอร์ KJF2G501)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด