(รหัสสินค้า : 050017) ปืนปั๊มน้ำล้างแอร์ IM-TECH (Mini Short Gun)

(รหัสสินค้า : 050017) ปืนปั๊มน้ำล้างแอร์ IM-TECH (Mini Short Gun)

525 บาท

(KSPN-050-03-102) (03-ปืนปั๊มน้ำล้างแอร์)
แบบสั้น
ข้อต่อขนาด 2 หุน เกลียวประปา

525 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-050-03-102) (03-ปืนปั๊มน้ำล้างแอร์)
แบบสั้น
ข้อต่อขนาด 2 หุน เกลียวประปา

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน