(รหัสสินค้า : 050023) ปืนปั๊มน้ำล้างแอร์ SP แบบสั้น

(รหัสสินค้า : 050023) ปืนปั๊มน้ำล้างแอร์ SP แบบสั้น

815 บาท

(KSPN-050-03-111) (03-ปืนปั๊มน้ำล้างแอร์)
รุ่น 1400
ข้อต่อขนาด 2 หุน เกลียวประปา

Placeholder

815 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-050-03-111) (03-ปืนปั๊มน้ำล้างแอร์)
รุ่น 1400
ข้อต่อขนาด 2 หุน เกลียวประปา

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน