(รหัสสินค้า : 039019) ฝาปิด ฝาครอบ ข้ออุด ทองแดง ขนาด 6 หุน

(รหัสสินค้า : 039019) ฝาปิด ฝาครอบ ข้ออุด ทองแดง ขนาด 6 หุน

45 บาท

(KSPN-039-03-103) (03-ฝาปิด ข้ออุด)
(ฝาสวมครอบปิด ท่อทองแดง)
(ขนาด 3/4)

45 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-039-03-103) (03-ฝาปิด ข้ออุด)
(ฝาสวมครอบปิด ท่อทองแดง)
(ขนาด 3/4)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน