(รหัสสินค้า : 039025) ฝาปิด ฝาครอบ ข้ออุด ทองแดง ขนาด 2 นิ้ว 5 หุน

(รหัสสินค้า : 039025) ฝาปิด ฝาครอบ ข้ออุด ทองแดง ขนาด 2 นิ้ว 5 หุน

405 บาท

(KSPN-039-03-109) (03-ฝาปิด ข้ออุด)
(ฝาสวมครอบปิด ท่อทองแดง)
(ขนาด 2-5/8)

405 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-039-03-109) (03-ฝาปิด ข้ออุด)
(ฝาสวมครอบปิด ท่อทองแดง)
(ขนาด 2-5/8)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน