(รหัสสินค้า : 039017) ฝาปิด ฝาครอบ ข้ออุด ทองแดง ขนาด 4 หุน

(รหัสสินค้า : 039017) ฝาปิด ฝาครอบ ข้ออุด ทองแดง ขนาด 4 หุน

20 บาท

(KSPN-039-03-101) (03-ฝาปิด ข้ออุด)
(ฝาสวมครอบปิด ท่อทองแดง)
(ขนาด 1/2)

20 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-039-03-101) (03-ฝาปิด ข้ออุด)
(ฝาสวมครอบปิด ท่อทองแดง)
(ขนาด 1/2)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน