(รหัสสินค้า : 106034) ฝาปิด แผ่นปิดหัวท้าย รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL

(รหัสสินค้า : 106034) ฝาปิด แผ่นปิดหัวท้าย รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL

195 บาท

(KSPN-106-03-702)(03-ราง เคเบิ้ลเทรย์)
รุ่น KSNS แบบข้างเรียบ
ขนาด 500 mm

Placeholder

195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-106-03-702)(03-ราง เคเบิ้ลเทรย์)
รุ่น KSNS แบบข้างเรียบ
ขนาด 500 mm

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน