(รหัสสินค้า : 106059) ฝา รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL แบบชุบกัลวาไนซ์

(รหัสสินค้า : 106059) ฝา รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL แบบชุบกัลวาไนซ์

1,450 บาท

(KSPN-106-03-611)(03-ราง เคเบิ้ลเทรย์)
รุ่น CTYG
ขนาด 400 mm หนา 2.0 mm

Placeholder

1,450 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-106-03-611)(03-ราง เคเบิ้ลเทรย์)
รุ่น CTYG
ขนาด 400 mm หนา 2.0 mm

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน