(รหัสสินค้า : 106031) ฝา รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL

(รหัสสินค้า : 106031) ฝา รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL

1,065 บาท

(KSPN-106-03-601)(03-ราง เคเบิ้ลเทรย์)
รุ่น KTAS แบบข้างลอน
ขนาด 500 mm

Placeholder

1,065 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-106-03-601)(03-ราง เคเบิ้ลเทรย์)
รุ่น KTAS แบบข้างลอน
ขนาด 500 mm

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน