(รหัสสินค้า : 106046) ฝา รางเคเบิ้ล แลดเดอร์ KJL

(รหัสสินค้า : 106046) ฝา รางเคเบิ้ล แลดเดอร์ KJL

1,980 บาท

(KSPN-106-04-201)(04-รางไฟ รางเคเบิ้ล แลดเดอร์)
ขนาด 400 X 10 X 2400 mm
(KLAG)(ฝาปิดรางสายไฟ แลดเดอร์)

Placeholder

1,980 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-106-04-201)(04-รางไฟ รางเคเบิ้ล แลดเดอร์)
ขนาด 400 X 10 X 2400 mm
(KLAG)(ฝาปิดรางสายไฟ แลดเดอร์)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน