(รหัสสินค้า : 062004) ฟลักเงินเชื่อม HARRIS (SILVER BRAZING FLUX)

(รหัสสินค้า : 062004) ฟลักเงินเชื่อม HARRIS (SILVER BRAZING FLUX)

315 บาท

(KSPN-062-01-103) (01-ฟลักเงินเชื่อมทองแดง)
ขนาด 0.5 lb (8 oz) (แบบครีม)
(สำหรับเชื่อม ทองแดง+ทองแดง)
(ทองแดง+ทองเหลือง)

315 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-062-01-103) (01-ฟลักเงินเชื่อมทองแดง)
ขนาด 0.5 lb (8 oz) (แบบครีม)
(สำหรับเชื่อม ทองแดง+ทองแดง)
(ทองแดง+ทองเหลือง)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กระปุก