(รหัสสินค้า : 060026) ฟิวส์ ตู้เย็น HITACHI (หุ้มฟอยล์)

(รหัสสินค้า : 060026) ฟิวส์ ตู้เย็น HITACHI (หุ้มฟอยล์)

95 บาท

(KSPN-060-21-108) (21-ฟิวส์ตู้เย็น)
(เหลือง-แดง)(แดง-ส้ม)
(R040702)(131528)

95 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-060-21-108) (21-ฟิวส์ตู้เย็น)
(เหลือง-แดง)(แดง-ส้ม)
(R040702)(131528)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน