(รหัสสินค้า : 060002) ฟิวส์ ตู้เย็น SANYO 65C

(รหัสสินค้า : 060002) ฟิวส์ ตู้เย็น SANYO 65C

145 บาท

(KSPN-060-21-102) (21-ฟิวส์ตู้เย็น)
(ดำ-เหลือง)

Placeholder

145 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-060-21-102) (21-ฟิวส์ตู้เย็น)
(ดำ-เหลือง)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน