ฟิวส์ ตู้เย็น SANYO HITACHI 73C 10A

ฟิวส์ ตู้เย็น SANYO HITACHI 73C 10A

75 บาท

(KSPN-060-21-104) (21-ฟิวส์ตู้เย็น)
(ดำ-แดง) (131535) R040703
ฟิวส์ ซันโย (ดำ-แดง) 70C 10A

Placeholder

75 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-060-21-104) (21-ฟิวส์ตู้เย็น)
(ดำ-แดง) (131535) R040703
ฟิวส์ ซันโย (ดำ-แดง) 70C 10A

KSPN

หน่วย

อัน