(รหัสสินค้า : 074033) ภาครับ (เทอร์โมรูม) INTRONICS

(รหัสสินค้า : 074033) ภาครับ (เทอร์โมรูม) INTRONICS

675 บาท

(KSPN-074-23-101) (23-ภาครับ เทอร์โมรูม แบบไร้สาย)
รุ่น DT-03
(ไม่รวมกล่องดำ ไม่รวมสายเทอร์โมรูม)

675 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-23-101) (23-ภาครับ เทอร์โมรูม แบบไร้สาย)
รุ่น DT-03
(ไม่รวมกล่องดำ ไม่รวมสายเทอร์โมรูม)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด