มอเตอร์สวิง CENTR AIR

มอเตอร์สวิง CENTR AIR

885 บาท

(KSPN-103-C1-335) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFH-410EFN25-1  รุ่น CFH-410EFN36
สำหรับ รุ่น CFH-ES , EFN
P/N : 11232022 (สายยาว 60 cm แบบ 5 สาย)

885 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C1-335) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFH-410EFN25-1  รุ่น CFH-410EFN36
สำหรับ รุ่น CFH-ES , EFN
P/N : 11232022 (สายยาว 60 cm แบบ 5 สาย)
KSPN

หน่วย

อัน