มอเตอร์สวิง CENTRAL AIR

มอเตอร์สวิง CENTRAL AIR

770 บาท

(KSPN-103-C1-225) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFH-EFA 530-1
แบบ 6 สาย
(มอเตอร์สวิงของแอร์ รุ่นนี้มี 2)
(แบบมีแบบ 5 สาย กับแบบ 6 สาย)

770 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C1-225) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFH-EFA 530-1
แบบ 6 สาย
(มอเตอร์สวิงของแอร์ รุ่นนี้มี 2)
(แบบมีแบบ 5 สาย กับแบบ 6 สาย)

KSPN