มอเตอร์สวิง PANASONIC

มอเตอร์สวิง PANASONIC

330 บาท

(KSPN-103-P1-134) (P1-PANASONIC)
รุ่น CS-PU13SKT
P/N : ACXA98-01960 (ตัวใหญ่)
(แอร์รุ่นนี้ มีมอเตอร์สวิง 2 ตัว ตัวเล็ก กับ ตัวใหญ่)

330 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-P1-134) (P1-PANASONIC)
รุ่น CS-PU13SKT
P/N : ACXA98-01960 (ตัวใหญ่)
(แอร์รุ่นนี้ มีมอเตอร์สวิง 2 ตัว ตัวเล็ก กับ ตัวใหญ่)
KSPN

หน่วย

อัน