มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง กุลธร

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง กุลธร

1,765 บาท

(KSPN-063-21-117) (21-แกน 4 หุน – กุลธร)
ขนาด 1/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : KDE 3K 4000
900 RPM 1.4A SIGLE SHAFTS (มอเตอร์ 1 แกน)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

1,765 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-21-117) (21-แกน 4 หุน – กุลธร)
ขนาด 1/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : KDE 3K 4000
900 RPM 1.4A SIGLE SHAFTS (มอเตอร์ 1 แกน)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN