มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง กุลธร

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง กุลธร

1,175 บาท

(KSPN-063-21-109) (21-แกน 4 หุน – กุลธร)
ขนาด 1/8 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : KDE 3N 4028
900 RPM 0.6A SIGLE SHAFTS (มอเตอร์ 1 แกน)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

1,175 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-21-109) (21-แกน 4 หุน – กุลธร)
ขนาด 1/8 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : KDE 3N 4028
900 RPM 0.6A SIGLE SHAFTS (มอเตอร์ 1 แกน)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

หน่วย

ลูก