(รหัสสินค้า : 063088) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KULTHORN (กุลธร)

(รหัสสินค้า : 063088) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KULTHORN (กุลธร)

1,325 บาท

(KSPN-063-21-114) (21-แกน 4 หุน – กุลธร)
ขนาด 1/6 HP แบบมีปีก
Model : KVF3F503A (KVC-1/6)
900 RPM  SIGLE SHAFTS (มอเตอร์ 1 แกน)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

1,325 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-21-114) (21-แกน 4 หุน – กุลธร)
ขนาด 1/6 HP แบบมีปีก
Model : KVF3F503A (KVC-1/6)
900 RPM  SIGLE SHAFTS (มอเตอร์ 1 แกน)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก