(ยกเลิก) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง กุลธร ขนาด 1/15 มีปีก

(ยกเลิก) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง กุลธร ขนาด 1/15 มีปีก

825 บาท

(KSPN-063-05-101) (05-แกน 2 หุน ครึ่ง – กุลธร)
Model : KCF 6E 507A
แบบขันหน้า มีปีก 840RPM แกนยาว 2.86 นิ้ว
แกนเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm) (หมุนขวา)

Placeholder

825 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-05-101) (05-แกน 2 หุน ครึ่ง – กุลธร)
Model : KCF 6E 507A
แบบขันหน้า มีปีก 840RPM แกนยาว 2.86 นิ้ว
แกนเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm) (หมุนขวา)

KSPN