(รหัสสินค้า : 063100) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง กุลธร

(รหัสสินค้า : 063100) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง กุลธร

2,025 บาท

(KSPN-063-21-111) (21-แกน 4 หุน – กุลธร)
ขนาด 1/7 HP แบบมีปีก
Model : KDE 3H 4005
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

2,025 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-21-111) (21-แกน 4 หุน – กุลธร)
ขนาด 1/7 HP แบบมีปีก
Model : KDE 3H 4005
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก