(รหัสสินค้า : 063109) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KULTHORN (กุลธร)

(รหัสสินค้า : 063109) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KULTHORN (กุลธร)

1,085 บาท

(KSPN-063-05-102) (05-แกน 2 หุน ครึ่ง – กุลธร)
Model : KCF 6E 509 (แบบแกนยาว)
แบบขันหน้า มีปีก 840RPM
แกนเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm) (หมุนขวา)

1,085 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-05-102) (05-แกน 2 หุน ครึ่ง – กุลธร)
Model : KCF 6E 509 (แบบแกนยาว)
แบบขันหน้า มีปีก 840RPM
แกนเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm) (หมุนขวา)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก