(รหัสสินค้า : 063110) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KULTHORN (กุลธร)

(รหัสสินค้า : 063110) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KULTHORN (กุลธร)

835 บาท

(KSPN-063-05-103) (05-แกน 2 หุน ครึ่ง – กุลธร)
Model : KCF 6E 510 (แบบแกนสั้น)
แบบขันหน้า มีปีก 840RPM
แกนเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm) (หมุนขวา)
Placeholder

835 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-05-103) (05-แกน 2 หุน ครึ่ง – กุลธร)
Model : KCF 6E 510 (แบบแกนสั้น)
แบบขันหน้า มีปีก 840RPM
แกนเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm) (หมุนขวา)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก