(รหัสสินค้า : 063121) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KULTHORN (กุลธร)

(รหัสสินค้า : 063121) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KULTHORN (กุลธร)

2,190 บาท

(KSPN-063-21-112) (21-แกน 4 หุน – กุลธร)
ขนาด 1/6 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : KHE 3G 4000
900 RPM (มอเตอร์ 1 แกน)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

2,190 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-21-112) (21-แกน 4 หุน – กุลธร)
ขนาด 1/6 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : KHE 3G 4000
900 RPM (มอเตอร์ 1 แกน)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก