(รหัสสินค้า : 063019) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KULTHORN (กุลธร)

(รหัสสินค้า : 063019) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KULTHORN (กุลธร)

1,640 บาท

(KSPN-063-21-107) (21-แกน 4 หุน – กุลธร)
ขนาด 1/8 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : KDE 3F 4000
900 RPM 0.8A SIGLE SHAFTS (มอเตอร์ 1 แกน)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

1,640 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-21-107) (21-แกน 4 หุน – กุลธร)
ขนาด 1/8 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : KDE 3F 4000
900 RPM 0.8A SIGLE SHAFTS (มอเตอร์ 1 แกน)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

Model

ยี่ห้อ

P/N

รุ่น

หน่วย

ลูก