มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง เทียบเท่า (SP)

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง เทียบเท่า (SP)

695 บาท

(KSPN-063-06-101) (06-แกน 2 หุน ครึ่ง – SP)
สำหรับ LG , SAMSUNG
แบบขันหน้า มีปีก 38W 890RPM
แกนเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm) (หมุนซ้าย)

695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-06-101) (06-แกน 2 หุน ครึ่ง – SP)
สำหรับ LG , SAMSUNG
แบบขันหน้า มีปีก 38W 890RPM
แกนเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm) (หมุนซ้าย)

KSPN

หน่วย

ลูก