มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง แกนเล็ก SIRIPAT 1/18

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง แกนเล็ก SIRIPAT 1/18

675 บาท

(KSPN-063-01-101) (01-แกน 2 หุน ครึ่ง – SIRIPAT)
Model : CA1-1/18TA-WD (MZ 1 / 25)
แบบขันหน้า มีปีก 860RPM Cap 3 mFD
แกนเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm) (หมุนขวา)

675 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-01-101) (01-แกน 2 หุน ครึ่ง – SIRIPAT)
Model : CA1-1/18TA-WD (MZ 1 / 25)
แบบขันหน้า มีปีก 860RPM Cap 3 mFD
แกนเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm) (หมุนขวา)

KSPN