มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง แกนเล็ก RUAMTHONG

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง แกนเล็ก RUAMTHONG

895 บาท

(KSPN-063-02-102) (02-แกน 2 หุน ครึ่ง – RUAMTHONG)
Model : 830-L615 (แบบลูกปืน)
860RPM 47W 2.5MFD แบบขันหน้า มีปีก
แกนเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm) (หมุนซ้าย)

895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-02-102) (02-แกน 2 หุน ครึ่ง – RUAMTHONG)
Model : 830-L615 (แบบลูกปืน)
860RPM 47W 2.5MFD แบบขันหน้า มีปีก
แกนเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm) (หมุนซ้าย)

KSPN

หน่วย

ลูก