มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง แกนเล็ก IC 1/20

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง แกนเล็ก IC 1/20

675 บาท

(KSPN-063-03-101) (03-แกน 2 หุน ครึ่ง – IC)
Model : SCM3120257
แบบขันหน้า มีปีก CAP 2.5MFD
แกนเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm) (หมุนขวา)

675 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-03-101) (03-แกน 2 หุน ครึ่ง – IC)
Model : SCM3120257
แบบขันหน้า มีปีก CAP 2.5MFD
แกนเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm) (หมุนขวา)

KSPN

หน่วย

ลูก