มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง แกนเล็ก IC 1/20

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง แกนเล็ก IC 1/20

675 บาท

(KSPN-063-03-102) (03-แกน 2 หุน ครึ่ง – IC)
Model : SCM3120258
CAP 2.5MFD แบบขันหน้า มีปีก
แกนเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm) (หมุนซ้าย)

675 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-03-102) (03-แกน 2 หุน ครึ่ง – IC)
Model : SCM3120258
CAP 2.5MFD แบบขันหน้า มีปีก
แกนเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm) (หมุนซ้าย)

KSPN

หน่วย

ลูก