มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง AMENA

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง AMENA

2,895 บาท

(KSPN-103-A1-099) (A1-AMENA)
รุ่น PC36RSVGM-SN  รุ่น VC36CSYGE-SU
รุ่น PC26RSVZM-LCB  รุ่น PC26RSVZM-WXT
Model : 455-613N (KHF3H4004) (KHF3H4002)
P/N : 03-0210-0300072A (แบบ 1 Speed)

2,895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-A1-099) (A1-AMENA)
รุ่น PC36RSVGM-SN  รุ่น VC36CSYGE-SU
รุ่น PC26RSVZM-LCB  รุ่น PC26RSVZM-WXT
Model : 455-613N (KHF3H4004) (KHF3H4002)
P/N : 03-0210-0300072A (แบบ 1 Speed)
KSPN

หน่วย

ลูก