มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง BPK

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง BPK

785 บาท

(KSPN-063-18-104) (18-แกน 4 หุน – BPK)
ขนาด 1/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

785 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-18-104) (18-แกน 4 หุน – BPK)
ขนาด 1/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

หน่วย

ลูก