มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง CARRIER

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง CARRIER

3,575 บาท

(KSPN-103-C3-180) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RGT048S130  รุ่น 38RGT060S130
รุ่น 38RS018SC
P/N : CARR-421X0003-PM
(P/N เดิม : MTW108RB180)
Model : 310849  ขนาด 1/8 HP

3,575 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-180) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RGT048S130  รุ่น 38RGT060S130
รุ่น 38RS018SC
P/N : CARR-421X0003-PM
(P/N เดิม : MTW108RB180)
Model : 310849  ขนาด 1/8 HP
KSPN

หน่วย

ลูก