มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง CARRIER

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง CARRIER

3,855 บาท

(KSPN-103-C3-182) (C3-CARRIER)
รุ่น 38ASC140 รุ่น 38LB009SC
รุ่น 38LB007SC
Model : PM310321 ขนาด 1/3 HP
P/N: 421X0002 (CARR-421X0002-PM)
(P/N เดิม : 38LC555055)

3,855 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-182) (C3-CARRIER)
รุ่น 38ASC140 รุ่น 38LB009SC
รุ่น 38LB007SC
Model : PM310321 ขนาด 1/3 HP
P/N: 421X0002 (CARR-421X0002-PM)
(P/N เดิม : 38LC555055)

KSPN