มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง CARRIER

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง CARRIER

3,115 บาท

(KSPN-103-C3-187) (C3-CARRIER)
รุ่น 38GS036
P/N :42LC001103 ขนาด 1/4 HP
Model : PM310426

3,115 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-187) (C3-CARRIER)
รุ่น 38GS036
P/N :42LC001103 ขนาด 1/4 HP
Model : PM310426

KSPN