มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง CARRIER

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง CARRIER

5,345 บาท

(KSPN-103-C3-203) (C3-CARRIER)
รุ่น 38AE015
Model : PM310215-MT1/2HP
P/N : CARR-421X0005

5,345 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-203) (C3-CARRIER)
รุ่น 38AE015
Model : PM310215-MT1/2HP
P/N : CARR-421X0005

KSPN