มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง CARRIER

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง CARRIER

2,895 บาท

(KSPN-103-C3-080) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RC048SC
P/N : CARR-010047
Model : PM310848
Model : MTW108RB600
ขนาด 1/8 HP
(P/N เดิม : 38RS 500561)

2,895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-080) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RC048SC
P/N : CARR-010047
Model : PM310848
Model : MTW108RB600
ขนาด 1/8 HP
(P/N เดิม : 38RS 500561)
KSPN

หน่วย

ลูก